Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

Home / Aktualności - Polska / Fundusze indeksowe w czołówce wyników inwestycyjnych 2017 roku w swoich kategoriach

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

Fundusze indeksowe w czołówce wyników inwestycyjnych 2017 roku w swoich kategoriach

Minął rok 2017 – pora na krótkie podsumowanie wyników inwestycyjnych funduszy indeksowych w minionych 12 miesiącach. W poniższej analizie uwzględnione zostaną jedynie dwa produkty tego rodzaju charakteryzujące się najbardziej klasyczną polityką inwestycyjną, tj. odwzorowujące wyniki jednych z najważniejszych indeksów rynku akcji obliczanych przez GPW w Warszawie: WIG20 i mWIG40. Pominięte zostaną natomiast fundusze indeksowe naśladujące indeksy pochodne (tj. WIG20lev i WIG20short), indeksy zagranicznych rynków akcji (S&P 500 i EuroStoxx 50) oraz cenę złota.

Jak obliczyła spółka Analizy Online subfundusz ING BSK Indeks WIG20 zarządzany przez Amundi Polska TFI i dystrybuowany przez bank ING osiągnął w 2017 roku stopę zwrotu w wysokości 25,54%. Był to trzeci wynik inwestycyjny w segmencie funduszy akcji polskich uniwersalnych obejmujących 58 podmiotów – lepszy rezultat osiągnęły jedynie subfundusze Novo Akcji i Credit Agricole Akcyjny. Pierwszy z nich osiągnął zdecydowanie lepszy rezultat (39,57%), jednak już Credit Agricole Akcyjny miał tylko nieznacznie wyższą stopę zwrotu (27,70%). Warto także dodać, iż stopa zwrotu subfunduszu ING BSK Indeks WIG20 okazała się jedynie o 0,81 pkt. proc. niższa od stopy zwrotu odwzorowywanego indeksu (WIG20).

Przy okazji warto też zaznaczyć, iż w perspektywie ostatnich dwóch lat subfundusz ING BSK Indeks WIG20 osiągnął ósmy rezultat w swojej kategorii (stopa zwrotu w wysokości 31,59%).

Z kolei fundusz Ipopema m-Indeks FIO (jednostka kat. A) zarządzany przez Ipopema TFI wypracował w 2017 roku stopę zwrotu w wysokości 14,12%. Był to czwarty rezultat w grupie funduszy akcji polskich małych i średnich spółek składającej się z 21 podmiotów. Lepsze wyniki inwestycyjne osiągnęły jedynie subfundusze Skarbiec-Małych i Średnich Spółek (21,15%), Investor Top 25 Małych Spółek (16,63%) i AXA Akcji Małych i Średnich Spółek (15,67%). Stopa zwrotu funduszu Ipopema m-Indeks FIO (kat. A) była tylko o 0,87 pkt. proc. niższa od stopy zwrotu replikowanego indeksu (mWIG40).

W minionych dwóch latach fundusz Ipopema m-Indeks FIO (kat. A) uzyskał drugi wynik w swojej kategorii (36,82%), w ostatnich trzech latach trzeci rezultat (38,68%), o włos (0,01 pkt. proc.) przegrywając drugie miejsce, natomiast w minionych czterech i pięciu latach okazał się najlepszy w swojej kategorii (odpowiednio 44,73% i 87,25%).

Polityka prywatności
Regulamin serwisu