Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

  •  
  • Sobota, 19.09.2020
    Januarego, Konstancji, Leopolda

Home / Aktualności - Polska / Fundusz ETF replikujący wyniki indeksu WIG20TR już od stycznia na GPW w Warszawie

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

Fundusz ETF replikujący wyniki indeksu WIG20TR już od stycznia na GPW w Warszawie

Według informacji opublikowanej przez dzisiejszy „Pakiet” Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny BETA ETF WIG20TR Portfelowego FIZ. Fundusz ten będzie zarządzany przez AgioFunds TFI. Prezes towarzystwa Adam Dakowicz w wypowiedzi udzielonej „Parkietowi” stwierdził m.in., iż fundusz będzie dostępny dla inwestorów od początku stycznia. Będzie to pierwszy ETF w Polsce oparty na metodzie replikacji fizycznej. Certyfikaty funduszu będą notowane na GPW w Warszawie. Maksymalna stała opłata za zarządzanie funduszem wynosić będzie 0,5 proc. WAN w skali roku.

Według „Parkietu” AgioFunds TFI pracuje też nad utworzeniem kolejnych tego typu funduszy opartych na polskich i zagranicznych indeksach akcji i obligacji.

Polityka prywatności
Regulamin serwisu