Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

  •  
  • Sobota, 19.09.2020
    Januarego, Konstancji, Leopolda

Home / Aktualności - Polska / Fundusz Beta ETF WIG20TR Portfelowy FIZ został zarejestrowany

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

Fundusz Beta ETF WIG20TR Portfelowy FIZ został zarejestrowany

Według informacji opublikowanej na stronie Komisji Nadzoru Finansowego fundusz Beta ETF WIG20 Portfelowy FIZ został w dniu 19 listopada 2019 r. wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem 1614 i tym samym oficjalnie rozpoczął działalność.

Ponadto według raportów bieżących opublikowanych przez fundusz w ostatnich dniach:

  • na osoby zarządzające funduszem powołani zostali Zbigniew Kowalczyk i Kazimierz Szpak;
  • 23 listopada 2018 r. została podpisana umowa z Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A., której przedmiotem jest pełnienie funkcji Animatora Emitenta na rynku podstawowym dla certyfikatów inwestycyjnych Beta ETF WIG20TR Portfelowego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego. Umowa została zawarta na czas nieokreślony;
  • 26 listopada 2018 r. został złożony do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o dopuszczenie do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 130 102 certyfikatów Serii A oraz nieoznaczonej liczby certyfikatów Serii B.
Polityka prywatności
Regulamin serwisu