Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

  •  
  • Niedziela, 27.09.2020
    Damiana, Mirabeli, Wincentego

Home / Aktualności - Polska / Czy fundusze ETF notowane na GPW w Warszawie dobrze odwzorowują wyniki indeksów?

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

Czy fundusze ETF notowane na GPW w Warszawie dobrze odwzorowują wyniki indeksów?

W dniu 6 grudnia 2017 r. odbył się w Warszawie VI Kongres Rynku Kapitałowego - doroczne spotkanie praktyków finansowych ze środowiskiem naukowym. Ideą Kongresu jest upowszechnianie wśród kadry naukowej i środowiska akademickiego specjalistycznej wiedzy o polskim rynku kapitałowym i perspektywach jego rozwoju. Organizatorami KRK byli: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych i izba rozliczeniowa KDPW_CCP.

W ramach Kongresu przeprowadzony został po raz kolejny konkurs na najlepszy referat naukowy, którego celem był przegląd i podsumowanie aktualnych wyników badań dotyczących rynku kapitałowego. Wśród nagrodzonych znalazł się między innymi Tomasz Miziołek - twórca i redaktor naczelny serwisu etf.com.pl. Wyróżnienie otrzymał przygotowany przez Tomasza Miziołka wraz z Ewą Feder-Sempach (oboje reprezentują Katedrę Finansów i Inwestycji Międzynarodowych Uniwersytetu Łódzkiego) artykuł "Czy fundusze ETF notowane na GPW w Warszawie dobrze odwzorowują wyniki indeksów?". Artykuł ukaże się w 2018 roku w czasopiśmie "Problemy Zarządzania" wydawanym przez Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

To już trzecia nagroda, którą otrzymał Tomasz Miziołek w ramach konkursów na najlepszy referat naukowy towarzyszących Kongresowi Rynku Kapitałowego. W 2014 r. zajął III miejsce za referat "Adekwatność benchmarków funduszy akcyjnych do ich polityki inwestycyjnej", natomiast w 2015 r. uzyskał wyróżnienie za referat "Wpływ publikacji informacji o wykluczeniu spółek z indeksu WIG20 na ich stopę zwrotu". Z artykułami tymi można się zapoznać w monografiach wydanych przez Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego: "Inwestowanie na rynku kapitałowym - rynek po kryzysie" (2015 r.) i "Rynek kapitałowy - efektywność i ryzyko" (2016 r.).

Polityka prywatności
Regulamin serwisu