Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

Home / Aktualności - Polska / Certyfikaty funduszu Beta ETF WIG20TR Portfelowy FIZ dopuszczone do obrotu giełdowego

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

Certyfikaty funduszu Beta ETF WIG20TR Portfelowy FIZ dopuszczone do obrotu giełdowego

Uchwałą Nr 1297/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 21 grudnia 2018 r., na podstawie § 3 ust. 1 i 8, § 3a ust. 1 i 2 oraz § 17a Regulaminu Giełdy, do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczone zostały tytuły uczestnictwa emitowane przez BETA ETF WIG20TR PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY, w tym:

  1. 130.102 tytuły uczestnictwa serii A;
  2. tytuły uczestnictwa serii B, bez określania ich liczby, emitowane zgodnie ze statutem BETA ETF WIG20TR PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY w okresie ważności właściwego prospektu emisyjnego, zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 29 października 2018 r.

Szukaj 

Wykres miesiąca-czerwiec 2019

Wydarzenia

Sonda 101

Które fundusze ETF są Twoim zdaniem bardziej atrakcyjną inwestycją?

Polityka prywatności
Regulamin serwisu