Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

Home / Aktualności - Polska / Aktywa funduszy indeksowych w Polsce – wrzesień 2017 r.

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

Aktywa funduszy indeksowych w Polsce – wrzesień 2017 r.

We wrześniu po raz trzeci w tym roku wartość aktywów netto (WAN) funduszy indeksowych w Polsce uległa zmniejszeniu. Według obliczeń dokonanych na podstawie danych na temat WAN funduszy inwestycyjnych w Polsce gromadzonych przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami, w końcu września aktywa netto 9 funduszy indeksowych wyniosły 392,5 mln zł i były o 4,7 mln zł (1,2%) niższe niż w końcu sierpnia. W pierwszych trzech kwartałach 2017 roku aktywa funduszy indeksowych wzrosły o 92,3 mln zł (30,8%), podczas gdy w tym samym okresie ubiegłego roku zwiększyły się o 32,7 mln zł (14,1%).

W odróżnieniu do sierpnia, kiedy to koniunktura wśród giełdowych blue chipów okazała się sprzyjająca, we wrześniu nastroje w segmencie firm należących do indeksu WIG20 były minorowe (indeks ten stracił na wartości 2,5%). Przełożyło się to z jednej strony na znaczący spadek wartości aktywów subfunduszu Quercus lev (o 10,4 mln zł), z drugiej zaś na wzrosty WAN podmiotów odwzorowujących wyniki indeksu WIG20 short – w przypadku Quercus short był to wzrost o 2,9 mln zł, w przypadku Altus short o 0,7 mln zł, a w przypadku Ipopema short equity o 0,5 mln zł. Z kolei korzystna sytuacja wśród spółek o średniej kapitalizacji (indeks mWIG wzrósł o 1,63%) spowodował wzrost WAN funduszu Ipopema m-Indeks FIO replikującego wyniki inwestycyjne ww. indeksu o 1,05 mln zł.

Ogółem aktywa netto sześciu funduszy naśladujących indeksy krajowego rynku akcji lub indeksy pochodne tych indeksów (subfundusze Quercus lev i Quercus short zarządzane przez Quercus TFI, (sub)fundusze Ipopema m-Indeks FIO i Ipopema Short Equity zarządzane przez Ipopema TFI, subfundusz Altus Short zarządzany przez Altus TFI oraz subfundusz ING BSK Indeks WIG 20 zarządzany przez Amundi TFI) zmniejszyły się w minionym miesiącu o 1,5% do 295,4 mln zł. Aktywa dwóch funduszy indeksowych odwzorowujących indeksy zagranicznych rynków akcji (subfundusze ING BSK Indeks MSCI EMU i ING BSK Indeks S&P 500 zarządzane przez Amundi TFI) wzrosły natomiast o 2,8% do 22,8 mln zł.

Aktywa subfunduszu Quercus Gold, którego deklarowanym celem inwestycyjnym jest odzwierciedlanie zmian cen na rynku złota inwestycyjnego, odnotowały trzeci w ostatnich czterech miesiącach spadek – tym razem o 0,76 mln zł. W końcu sierpnia podmiot ten zarządzał środkami finansowymi o wartości 74,3 mln zł.

Szukaj 

Wykres miesiąca-grudzień 2018

Wydarzenia

Sonda 95

Która z poniższych instytucji wspierała dotychczas w największym stopniu rozwój rynku ETF w Polsce?

Polityka prywatności
Regulamin serwisu