Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

Home / Aktualności - Polska / Aktywa funduszy indeksowych w Polsce - styczeń 2018 r.

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

Aktywa funduszy indeksowych w Polsce - styczeń 2018 r.

Pierwszy miesiąc nowego roku okazał się umiarkowanie udany dla funduszy indeksowych w Polsce. Według naszych obliczeń, dokonanych na podstawie danych o wartości aktywów netto (WAN) funduszy inwestycyjnych w Polsce zgromadzonych przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami, wartość aktywów netto (WAN) dziewięciu funduszy tego rodzaju zwiększyła się, ale jedynie o 9,03 mln zł (2,3%) do 396,4 mln zł. Po dwóch miesiącach spadku WAN aktywa funduszy indeksowych zbliżyły się zatem ponownie do poziomu 400 mln zł, który po raz ostatni (i jak dotychczas jedyny) został przekroczony w październiku 2017 r.

Wzrost WAN w styczniu stał się udziałem sześciu funduszy – największym mogły pochwalić się Ipopema m-Indeks FIO (o 7,93 mln zł ) i Quercus Gold (o 2,69 mln zł). W przypadku pierwszego z nich był to największy miesięczny wzrost WAN w ujęciu nominalnym w historii, zaś w ujęciu procentowym największy od października 2010 r. (o 31,8%). W rezultacie aktywa funduszu dążącego do odwzorowania wyników indeksu mWIG40 osiągnęły najwyższy poziom od listopada 2015 r. Z kolei wśród trzech funduszy, które doświadczyły spadku WAN, największy (w ujęciu bezwzględnym) odnotował Quercus lev (o 3,37 mln zł), a w ujęciu procentowym – Ipopema Short Equity (o 19,3%).

Ogółem aktywa netto sześciu funduszy naśladujących indeksy krajowego rynku akcji lub indeksy pochodne tych indeksów (subfundusze Quercus lev i Quercus short zarządzane przez Quercus TFI, (sub)fundusze Ipopema m-Indeks FIO i Ipopema Short Equity zarządzane przez Ipopema TFI, subfundusz Altus Short zarządzany przez Altus TFI oraz subfundusz ING BSK Indeks WIG20 zarządzany przez Amundi TFI) wzrosły w styczniu o 1,5% do 294,0 mln zł. Natomiast aktywa dwóch funduszy indeksowych odwzorowujących indeksy zagranicznych rynków akcji (subfundusze ING BSK Indeks MSCI EMU i ING BSK Indeks S&P 500 zarządzane przez Amundi TFI) zwiększyły się o 11,6% (najwięcej od kwietnia 2017 r.) do 19,7 mln zł.

WAN subfunduszu Quercus Gold, który dąży do odwzorowywania zmian cen na rynku złota inwestycyjnego, zwiększyły się w minionym miesiącu o 2,69 mln zł (3,4%) do rekordowego w historii poziomu 82,6 mln zł.

Szukaj 

Wykres miesiąca-marzec 2019

Wydarzenia

Sonda 98

Który z nowych (makro)indeksów GPW w Warszawie powinien być w pierwszej kolejności podstawą dla stworzenia funduszu indeksowego lub funduszu ETF?

Polityka prywatności
Regulamin serwisu