Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

Home / Aktualności - Polska / Aktywa funduszy indeksowych w Polsce – maj 2017 r.

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

Aktywa funduszy indeksowych w Polsce – maj 2017 r.

W maju rynek funduszy indeksowych w Polsce doświadczył niewielkiej zadyszki. Po pięciu miesiącach nieprzerwanego wzrostu wartości aktywów netto (WAN), podmioty te zanotowały nieznaczny spadek WAN. Według obliczeń dokonanych na podstawie danych na temat wartości aktywów funduszy inwestycyjnych w Polsce gromadzonych przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami, w minionym miesiącu WAN 10 funduszy indeksowych zmniejszyła się o 4,4 mln zł (1,1%) do 384,4 mln zł. W okresie pierwszych pięciu miesięcy 2017 roku aktywa funduszy indeksowych wzrosły o 84,2 mln zł (28,1%), podczas gdy w tym samym okresie ubiegłego roku zwiększyły się o 25,6 mln zł (11,0%).

Spośród dziewięciu (sub)funduszy dążących do odwzorowywania wyników inwestycyjnych indeksów akcyjnych (lub ich pochodnych) wzrost WAN zanotowało w maju pięć. W tym gronie znalazły się wszystkie trzy fundusze, które są powiązane z indeksem WIG20 short, co nie powinno dziwić jako że indeks ten zyskał w maju na wartości 4,25%. Spośród nich największy wzrost WAN odnotował subfundusz Quercus short (o 5,9 mln zł). Natomiast największe spadki wartości zarządzanych aktywów miały miejsce w przypadku subfunduszu Quercus lev odwzorowującego wyniki indeksu WIG20 lev (o 7,9 mln zł) oraz w przypadku subfunduszu ING BSK Indeks WIG20 replikującego stopę zwrotu indeksu WIG20 (o 6,4 mln zł).

WAN siedmiu funduszy odwzorowujących indeksy krajowego rynku akcji lub indeksy pochodne tych indeksów (subfundusze Quercus lev i Quercus short zarządzane przez Quercus TFI, (sub)fundusze Ipopema m-Indeks FIO, Ipopema m-Indeks i Ipopema Short Equity zarządzane przez Ipopema TFI, subfundusz Altus Short zarządzany przez Altus TFI oraz subfundusz ING BSK Indeks WIG 20 zarządzany przez Amundi TFI) zmniejszyła się w maju o 2,4% do 282,6 mln zł. Z kolei aktywa dwóch funduszy indeksowych naśladujących indeksy zagranicznych rynków akcji (subfundusze ING BSK Indeks MSCI EMU i ING BSK Indeks S&P 500 zarządzane przez Amundi TFI) spadły (zdarzyło się to dopiero po raz drugi w historii) o 6,4% do 24,1 mln zł.

Nie ustaje natomiast znakomita passa subfunduszu Quercus Gold, którego deklarowanym celem inwestycyjnym jest odwzorowywanie zmian cen na rynku złota inwestycyjnego. Jego aktywa netto wzrosły w maju o 4,3 mln zł i wynoszą już 77,7 mln zł – o 87% więcej niż rok temu.

Szukaj 

Wykres miesiąca-lipiec 2018

Wydarzenia

Webinar nt. ETF-ów

Sonda 90

W jaki sposób wybierasz fundusze ETF do portfela inwestycyjnego?

Polityka prywatności
Regulamin serwisu