Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

Home / Aktualności - Polska / Aktywa funduszy indeksowych w Polsce – luty 2019 r.

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

Aktywa funduszy indeksowych w Polsce – luty 2019 r.

Luty przyniósł stosunkowo niewielkie zmiany wartości aktywów netto funduszy indeksowych w naszym kraju. Według naszych obliczeń (na podstawie danych o wartości aktywów netto (WAN) funduszy inwestycyjnych w Polsce gromadzonych przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami) aktywa 16 tego rodzaju funduszy funkcjonujących w Polsce (w minionym miesiącu do tego grona dołączył fundusz Rockbridge WIG20 Lewarowany) zwiększyły się o 18,4 mln zł (2,0%) do 919,8 mln zł. W pierwszych dwóch miesiącach 2019 roku aktywa tej grupy funduszy zanotowały wzrost WAN o 78,4 mln zł (9,3%), podczas gdy w analogicznym okresie 2018 r. zwiększyły się jedynie o 1,5 mln zł (0,4%).

Wśród 11 funduszy indeksowych, których WAN na koniec lutego powiększyła się wobec końca stycznia, na uwagę zasługuje przede wszystkim fundusz Ipopema m-Indeks FIO. Ten jeden z najstarszych działających obecnie funduszy indeksowych w Polsce (pierwsza wycena jego jednostek uczestnictwa miała miejsce w czerwcu 2010 r.) odnotował wzrost wartości aktywów netto aż o 131% (25,0 mln zł) do rekordowego poziomu w historii – 44,0 mln zł (dotychczas największymi aktywami zarządzał w maju 2015 r. – 42,8 mln zł). Znaczące wzrosty WAN stały się ponadto udziałem funduszy Quercus Gold (o 13,1 mln zł) i inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych (o 2,8 mln zł). Największego spadku aktywów doświadczyły natomiast Quercus lev (o 19,5 mln zł – to już trzeci poważny spadek aktywów tego funduszu w ostatnich pięciu miesiącach) oraz Ipopema Short Equity (o 10,1 mln zł). Fundusz Rockbridge WIG20 Lewarowany zarządzał na koniec lutego aktywami o wartości 2,7 mln zł.

Ogółem w lutym aktywa netto trzech funduszy naśladujących indeksy krajowego rynku akcji (Ipopema m-Indeks FIO, ING BSK Indeks WIG20 i inPZU Akcje Polskie) zwiększyły się o 19,3% do 164,0 mln zł, natomiast aktywa netto pięciu funduszy odwzorowujących indeksy pochodne (lewarowane i odwrotne) krajowego rynku akcji (Quercus lev, Quercus short, Ipopema Short Equity, Altus Short i Rockbridge WIG20 Lewarowany) spadły o 15,3% do 143,2 mln zł. Aktywa netto trzech funduszy indeksowych odwzorowujących indeksy zagranicznych rynków akcji (ING BSK Indeks MSCI EMU, ING BSK Indeks S&P 500 i inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych) wzrosły w porównaniu ze styczniem o 3,0% do 122,9 mln zł. Aktywa jednego funduszu papierów dłużnych inwestującego w krajowe obligacje (inPZU Obligacje Polskie) zmniejszyły się o 0,4% do 251,8 mln zł. Aktywa dwóch funduszy papierów dłużnych oferujących ekspozycję na rynki zagraniczne (inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych i inPZU Obligacje Rynków Wschodzących) wzrosły o 1,2% do 126,0 mln zł, zaś jednego funduszu lokującego aktywa na rynku pieniężnym (inPZU Inwestycji Ostrożnych) zwiększyły się o 4,3% do 7,6 mln zł. Jedyny indeksowy fundusz surowcowy (Quercus Gold) zanotował w minionym miesiącu wzrost wartości aktywów netto o 14,3% dzięki czemu po raz pierwszy w historii jego aktywa przekroczyły 100 mln zł (104,4 mln zł).

Szukaj 

Wykres miesiąca-październik 2019

Wydarzenia

Deutsche Börse ETF-Forum 2019

Frankfurter ETF Tag

Szkolenia nt. funduszy ETF

Sonda 105

Jaki czynnik uważasz za najważniejszy przy wyborze funduszy ETF odwzorowujących wyniki tego samego indeksu?

Polityka prywatności
Regulamin serwisu