Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

Home / Aktualności - Polska / Aktywa funduszy indeksowych w Polsce – listopad 2017 r.

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

Aktywa funduszy indeksowych w Polsce – listopad 2017 r.

Tylko przez miesiąc aktywa funduszy indeksowych przekraczały poziom 400 mln zł. W listopadzie, według naszych obliczeń dokonanych na podstawie danych o wartości aktywów netto (WAN) funduszy inwestycyjnych w Polsce zgromadzonych przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami, aktywa netto dziewięciu funduszy indeksowych zmniejszyły się o 12,5 mln zł (3,1%) i wyniosły 393,7 mln zł. Od stycznia do listopada 2017 roku aktywa tej grupy funduszy wzrosły o 93,55 mln zł (31,2%), podczas gdy w analogicznym okresie 2016 roku zwiększyły się o 42,69 mln zł (18,4%).

Po raz kolejny o miesięcznej zmianie aktywów na rynku funduszy indeksowych w Polsce zdecydował tak naprawdę tylko jeden fundusz, którego aktywa stanowią ponad połowę środków zgromadzonych w tej kategorii funduszy. Mowa o naśladującym wyniki indeksu WIG20 lev subfunduszu Quercus lev – jego WAN spadła w listopadzie o 10,0 mln zł. W przypadku pozostałych funduszy zmiany WAN były niewielkie i nie przekraczały – zarówno na plus jak i na minus – 2 mln zł. Największy spadek aktywów (oprócz Quercus lev) odnotował Quercus short (-1,77 mln zł), zaś największe wzrosty stały się udziałem Quercus Gold (+1,63 mln zł) i Ipopema short equity (+1,25 mln zł).

W sumie aktywa netto sześciu funduszy naśladujących indeksy krajowego rynku akcji lub indeksy pochodne tych indeksów (subfundusze Quercus lev i Quercus short zarządzane przez Quercus TFI, (sub)fundusze Ipopema m-Indeks FIO i Ipopema Short Equity zarządzane przez Ipopema TFI, subfundusz Altus Short zarządzany przez Altus TFI oraz subfundusz ING BSK Indeks WIG20 zarządzany przez Amundi TFI) zmalały w listopadzie o 4,1% do 298,6 mln zł. Aktywa dwóch funduszy indeksowych odwzorowujących indeksy zagranicznych rynków akcji (subfundusze ING BSK Indeks MSCI EMU i ING BSK Indeks S&P 500 zarządzane przez Amundi TFI) zmniejszyły się natomiast o 7,3% do 17,7 mln zł.

Quercus Gold, którego celem jest odwzorowywanie zmian cen na rynku złota inwestycyjnego, zanotował w listopadzie wzrost WAN o 1,6 mln zł do 77,4 mln zł.

Szukaj 

Wykres miesiąca-październik 2018

Wydarzenia

ETF Forum 2018 we Frankfurcie

Fixed Income Forum w Londynie

Sonda 93

Jaka powinna być maksymalna stawka opłaty za zarządzanie funduszami inwestycyjnymi w Polsce?

Polityka prywatności
Regulamin serwisu