Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

Home / Aktualności - Polska / Aktywa funduszy ETF w Polsce - sierpień 2020 r.

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

Aktywa funduszy ETF w Polsce - sierpień 2020 r.

Aktywa funduszy ETF w Polsce systematycznie rosną, jednak w sierpniu – podobnie jak w dwóch poprzednich miesiącach – wzrost ten był niewielki. Według naszych obliczeń, w minionym miesiącu wartość aktywów netto (WAN) pięciu funduszy ETF notowanych na warszawskiej giełdzie, dla których GPW w Warszawie jest pierwszym miejscem notowań (primary listing), zwiększyła się o 7,5 mln zł (2,3%) do poziomu 325,4 mln zł. W pierwszych ośmiu miesiącach 2020 roku WAN krajowych ETF-ów wzrosła o 91,1 mln zł (38,9%), podczas gdy w analogicznym okresie 2019 roku zwiększyła się o 7,0 mln zł (4,9%).

W sierpniu zwiększyła się wartość aktywów czterech ETF-ów. Największy wartościowo wzrost WAN zanotował ponownie fundusz Beta ETF mWIG40TR (o 4,5 mln zł). Relatywnie duży wzrost aktywów stał się także udziałem funduszu Lyxor WIG20 UCITS ETF (o 2,4 mln zł). Niewielkiego spadku aktywów – o 0,5 mln zł – doświadczył natomiast fundusz Beta ETF WIG20short.

Zmiany wartości aktywów netto funduszy ETF w Polsce w ostatnich 12 miesiącach prezentuje poniższy wykres.

Szukaj 

Wykres miesiąca-wrzesień 2020

Wydarzenia

Sonda 116

Czy brak opłaty za zarządzanie w funduszu indeksowym stanowi dla Ciebie zachętę do kupna jego jednostek uczestnictwa?

Polityka prywatności
Regulamin serwisu