Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

Home / Aktualności - Polska / Aktywa funduszy ETF w Polsce – marzec 2019 r.

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

Aktywa funduszy ETF w Polsce – marzec 2019 r.

Marzec nie przyniósł istotnej zmiany wartości aktywów netto zarządzanych przez dwa funkcjonujące w naszym kraju fundusze ETF, dla których GPW w Warszawie jest pierwszym miejscem notowań (primary listing). Ich łączne aktywa zmniejszyły się o 0,2% do 143,1 mln zł. W pierwszym kwartale 2019 r. aktywa ETF-ów wzrosły o 1,1 mln zł (0,8%), podczas gdy w analogicznym okresie 2018 r. zmniejszyły się o 16,5 mln zł (10,3%).

Nieznaczny spadek WAN ETF-ów w marcu to konsekwencja obniżenia się aktywów funduszu Lyxor WIG 20 UCITS ETF – Acc – o 1,1 mln zł (0,9%) do 123,4 mln zł. Tak niski poziom aktywów fundusz ten po raz ostatni odnotował w styczniu 2016 r. Natomiast WAN funduszu Beta ETF WIG20TR Portfelowy FIZ zwiększyła się w minionym miesiącu o 0,8 mln zł (4,4%) do rekordowego poziomu 19,7 mln zł.

Zmiany wartości aktywów netto funduszy ETF w Polsce w ostatnich 12 miesiącach prezentuje poniższy wykres.

Szukaj 

Wykres miesiąca-październik 2019

Wydarzenia

Deutsche Börse ETF-Forum 2019

Frankfurter ETF Tag

Szkolenia nt. funduszy ETF

Sonda 105

Jaki czynnik uważasz za najważniejszy przy wyborze funduszy ETF odwzorowujących wyniki tego samego indeksu?

Polityka prywatności
Regulamin serwisu