Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

Home / Aktualności - Polska / Aktywa funduszy ETF w Polsce – kwiecień 2019 r.

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

Aktywa funduszy ETF w Polsce – kwiecień 2019 r.

Wartość aktywów netto (WAN) dwóch funduszy ETF notowanych na GPW w Warszawie, dla warszawska giełda jest pierwszym miejscem notowań (primary listing), zmalała w kwietniu o 5,66 mln zł (3,96%) do 137,4 mln zł. Od początku 2019 r. ich aktywa zmniejszyły się o 4,58 mln zł (3,23%), podczas gdy w analogicznym okresie 2018 r. spadły o 11,29 mln zł (7,05%).

Spadek WAN ETF-ów w minionym miesiącu spowodowany był obniżeniem się aktywów funduszu Lyxor WIG 20 UCITS ETF – Acc – o 5,9 mln zł (4,8%) do 117,5 mln zł. Był to czwarty z kolei miesięczny spadek WAN tego podmiotu. Od początku tego roku jego aktywa netto zmniejszyły się już o 19,5 mln zł (14,3%). Z kolei aktywa funduszu Beta ETF WIG20TR Portfelowy FIZ zwiększyły się w kwietniu o 0,2 mln zł (1,0%) do rekordowego poziomu 19,9 mln zł.

Zmiany wartości aktywów netto funduszy ETF w Polsce w ostatnich 12 miesiącach prezentuje poniższy wykres.

Polityka prywatności
Regulamin serwisu