Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

Home / Aktualności - Polska / Aktywa funduszy ETF w Polsce - grudzień 2018 r.

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

Aktywa funduszy ETF w Polsce - grudzień 2018 r.

Rozpoczęcie działalności przez fundusz Beta ETF WIG20TR Portfelowy FIZ (pierwsza wycena jego certyfikatów inwestycyjnych miała miejsce 3 grudnia 2018 r.) to dobra okazja do inauguracji publikacji dotyczących wartości aktywów netto funduszy typu ETF w Polsce.

Zgodnie z obowiązującymi na świecie regułami, wartość aktywów funduszu ETF, którego tytuły uczestnictwa są notowane na jednej giełdzie przypisuje się tej właśnie platformie obrotu. Z kolei w przypadku, gdy tytuły uczestnictwa danego ETF-a są notowane na kilku parkietach giełdowych, wartość aktywów przypisywana jest temu rynkowi, który stanowi dla funduszu ETF pierwsze miejsce notowań (primary listing). Jest to giełda, na którą wprowadzane są tytuły uczestnictwa funduszu ETF w pierwszej kolejności (ewentualnie jedna z giełd, gdy emitent wprowadza jednocześnie tytuły uczestnictwa funduszu na dwa lub większą liczbę parkietów giełdowych).

W związku z powyższym statystyki dla rynku funduszy ETF w Polsce obejmują obecnie dwa fundusze: Lyxor WIG20 UCITS ETF (od lutego 2010 r.) i Beta ETF WIG20TR Portfelowy FIZ (od grudnia 2018 r.). W obu przypadkach GPW w Warszawie jest pierwszym (a w przypadku funduszu Beta ETF WIG20TR PFIZ na razie jedynym) miejscem notowań. Natomiast w przypadku pozostałych dwóch ETF-ów notowanych od maja 2011 r. na GPW w Warszawie – Lyxor S&P 500 UCITS ETF i Lyxor DAX (DR) UCITS ETF-Acc – pierwszym miejscem notowań jest Deutsche Boerse (Xetra) (są one tam notowane odpowiednio od 17 maja 2010 r. i 28 czerwca 2006 r.). Ich aktywa nie są zatem wliczane do aktywów polskiego rynku funduszy ETF.

W końcu grudnia 2018 r. wartość aktywów netto funduszy ETF w Polsce wynosiła 142,0 mln zł i była niższa o 3,26 mln zł (2,24%) od stanu z końca listopada 2018 r. Zdecydowana większość aktywów – 96,5% - przypadała na fundusz Lyxor WIG20 UCITS ETF, natomiast 3,5% aktywów stanowiły środki zarządzane przez fundusz Beta ETF WIG20TR Portfelowy FIZ.

Zmiany wartości aktywów netto funduszy ETF w Polsce w ostatnich 12 miesiącach prezentuje poniższy wykres.

Szukaj 

Wykres miesiąca-sierpień 2019

Wydarzenia

Sonda 103

Inwestycja w które ETF-y jest (może być) według Ciebie najkorzystniejsza?

Polityka prywatności
Regulamin serwisu