Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

Home / Aktualności - Polska / 3 lipca rozpocznie się przyjmowanie zapisów na certyfikaty serii A Beta ETF mWIG40TR Portfelowego FIZ

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

3 lipca rozpocznie się przyjmowanie zapisów na certyfikaty serii A Beta ETF mWIG40TR Portfelowego FIZ

Zgodnie z opublikowanym w dniu dzisiejszym komunikatem aktualizacyjnym do prospektu emisyjnego certyfikatów serii A i B Beta ETF mWIG40TR Portfelowego FIZ, sporządzonym w związku ze zmianą daty rozpoczęcia przyjmowania zapisów na certyfikaty serii A od inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych, rozpoczęcie subskrypcji zostało ustalone na 3 lipca 2019 r.

Poniższa tabela przedstawia aktualny przewidywany harmonogram uruchomienia funduszu obejmujący m.in. przeprowadzenie zapisów na certyfikaty serii A, ich przydział, rejestrację funduszu w Rejestrze Funduszy Inwestycyjnych, rejestrację certyfikatów funduszu w systemie depozytowym KDPW, dopuszczenie certyfikatów do obrotu na GPW w Warszawie oraz pierwszy dzień ich notowania na warszawskim parkiecie (planowany na 19 sierpnia 2019 r.).

Szukaj 

Wykres miesiąca-czerwiec 2020

Wydarzenia

Sonda 113

W jaki sposób głównie inwestujesz w fundusze ETF?

Polityka prywatności
Regulamin serwisu