Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

  •  
  • Niedziela, 20.09.2020
    Eustachego, Faustyny, Renaty

Home / Aktualności - Europa / Trwają konsultacje Komisji Europejskiej na temat benchmarków i indeksów rynkowych

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

Trwają konsultacje Komisji Europejskiej na temat benchmarków i indeksów rynkowych

Jeszcze dokładnie przez miesiąc trwać będą rozpoczęte 5 września konsultacje dotyczące benchmarków i indeksów rynkowych zainicjowane przez Komisję Europejską w reakcji na ujawnione manipulacje stopa LIBOR. W ramach tych konsultacji Komisja Europejska zaprosiła zainteresowane strony do zgłaszania swoich uwag na temat możliwych nowych przepisów dotyczących opracowywania i stosowania indeksów służących jako benchmarki w instrumentach finansowych i innych umowach.

Konsultacje są zakrojone na szeroką skalę: obejmują wszystkie benchmarki, nie tylko te związane ze stopami procentowymi (jak LIBOR), ale również te dotyczące cen towarów i nieruchomości. Mają one za zadanie identyfikację możliwych niedociągnięć na każdym etapie tworzenia i stosowania benchmarków.

Ostatecznym celem konsultacji jest zapewnienie integralności benchmarków – jest to bardzo istotne zagadnienie z punktu widzenia wyceny wielu instrumentów finansowych takich jak IRS (interest rate swaps), komercyjnych i niekomercyjnych kontraktów, takich jak pożyczki i hipoteki oraz zarządzania ryzykiem. Przyjęte w rezultacie przeprowadzonych konsultacji rozwiązania powinny zagwarantować, że benchmarki nie będą przedmiotem konfliktu interesów, będą odzwierciedlać rzeczywistość gospodarczą oraz będą w odpowiedni sposób wykorzystywane.

Dokument konsultacyjne składa się z pięciu części:

  • zakres, sposób i charakter indeksów i benchmarków,
  • zarządzanie i przejrzystość w stosowaniu rzeczywistych danych transakcyjnych,
  • cel i wykorzystanie benchmarków,
  • dostarczanie benchmarków przez podmioty prywatne i publiczne,
  • wpływ potencjalnych regulacji, w tym zagadnienia dotyczące transformacji, ciągłości i międzynarodowych zastosowań

Tekst dokumentu konsultacyjnego „Consultation dokument on the regulation od indices. A Possible Framework for the Regulation of the Production and Use of Indices serving as Benchmarks in Financial and Other Contracts” znajduje się poniżej.

Polityka prywatności
Regulamin serwisu