Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

  •  
  • Wtorek, 22.09.2020
    Maury, Milany, Tomasza

Home / Aktualności - Europa / Ponowny start segmentu instrumentów pochodnych opartych na funduszach ETF na Eurex

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

Ponowny start segmentu instrumentów pochodnych opartych na funduszach ETF na Eurex

17 maja giełda terminowa Eurex – jedna z największych giełd derywatów na świecie – wprowadziła do notowań trzy nowe opcje oparte na trzech funduszach ETF Deutsche Banku: db x-trackers MSCI Emerging Markets TRN, db x-trackers MSCI World TRN oraz db x-trackers MSCI Europe TRN (fundusze te są notowane w segmencie XTF na Deutsche Boerse). W ten sposób Eurex ponownie uruchomił segment instrumentów pochodnych, dla których instrumentami bazowymi są tytuły uczestnictwa funduszy ETF (po raz pierwszy instrumenty takie były notowane na Eurex w 2002 roku).

Giełda ta zamierza wspierać rynku funduszy ETF poprzez oferowanie instrumentów o charakterze zabezpieczającym dopasowanych do potrzeb klientów (inwestorów) oraz emitentów funduszy ETF. Inwestorzy lokujący kapitał w fundusze ETF mogą w ten sposób redukować koszty tradingu i hedgingu wobec indeksów benchmarkowych (MSCI), dzięki temu iż wprowadzone opcje są instrumentami łatwymi w obrocie i zarządzaniu ryzykiem.

Opcje na fundusze db x-trackers są handlowane w euro, są opcjami typu europejskiego oraz mają terminy zapadalności do 24 miesięcy. Wielkość pojedynczego kontraktu to 100 jednostek. Market makerem tych instrumentów jest Deutsche Bank.

Polityka prywatności
Regulamin serwisu