Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

  •  
  • Piątek, 18.09.2020
    Ireny, Irminy, Stanisława

Home / Aktualności - Europa / Pasywnie zarządzane fundusze zwiększyły udział w europejskim rynku do 16 procent

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

Pasywnie zarządzane fundusze zwiększyły udział w europejskim rynku do 16 procent

Według raportu opublikowanego przez spółkę Morningstar, w 2017 r. na europejskim rynku funduszy inwestycyjnych długoterminowe pasywnie zarządzane fundusze cieszyły się ponownie wyższymi wskaźnikami wzrostu wartości zarządzanych aktywów niż aktywnie zarządzane podmioty. Łączne napływy kapitału do otwartych funduszy indeksowych i funduszy typu ETF osiągnęły poziom 162,4 mld euro, co oznacza, że ich organiczny wzrost wyniósł 14,7%. Chociaż w ujęciu bezwzględnym aktywnie zarządzane fundusze inwestycyjne odnotowały wyższą wartość napływu kapitału (526,4 mld euro), ich organiczny wzrost był wyraźnie mniejszy i wyniósł 8,5%. W konsekwencji, pasywnie zarządzane fundusze zwiększyły swój udział w europejskim rynku z 15,2% w końcu 2016 r. do 16,0% w końcu 2017 r.

Trend ten był najbardziej widoczny w gronie funduszy akcyjnych, gdzie historia funduszy indeksowych jest najdłuższa, a wzrost najbardziej widoczny. Otwarte fundusze indeksowe i fundusze ETF odnotowały w 2017 r. napływy netto w wysokości 104,5 mld euro, podczas gdy do aktywnie zarządzanych funduszy z tej samej kategorii wpłynęło jedynie 62,9 mld euro. Był to zatem już czwarty rok z rzędu, w którym akcyjne, pasywnie zarządzane podmioty pokonały akcyjne, aktywnie zarządzane fundusze. Co więcej, od 2007 r. kiedy Morningstar zaczął zbierać dane o przepływie aktywów na poziomie branży w Europie, akcyjne fundusze indeksowe zanotowały wyższe wpływy niż fundusze akcyjne zarządzane aktywnie w ośmiu spośród 11 lat. Na koniec 2017 r. udział akcyjnych funduszy indeksowych w europejskim rynku funduszy akcyjnych ogółem wzrósł do 26,2% z 24,8% rok wcześniej.

W przypadku funduszy dłużnych sytuacja wygląda inaczej. Ta kategoria funduszy w Europie pozostaje zdominowana przez aktywnie zarządzane podmioty. Udział aktywów pasywnie zarządzanych funduszy o stałym dochodzie w aktywach tych funduszy ogółem co prawda zwiększył się w 2017 r., ale nieznacznie – z 11,8% do 12,0%.

Wśród największych beneficjentów napływu kapitału do europejskich funduszy w minionym roku, na pierwszym miejscu pod względem napływu netto kapitału znalazła się spółka BlackRock. Firma ta pozyskiwała kapitał zarówno do aktywnie, jak i pasywnie zarządzanych funduszy, przy czym do jej funduszy indeksowych trafiło 37,8 mld euro spośród 62,7 mld euro nowych napływów ogółem. Dodatkowo, do funduszy ETF iShares napłynęło netto 33,9 mld euro. W przypadku funduszy indeksowych BlackRock najwięcej nowych środków finansowych zasiliło otwarte fundusze akcyjne, w szczególności fundusze inwestujące w spółki o dużej kapitalizacji inwestujące globalnie i w spółki brytyjskie.

Ogółem rok 2017 okazał się dla europejskiego rynku funduszy inwestycyjnych niezwykle udany – rynek ten odnotował zarówno rekordowy napływ netto nowych środków finansowych, jak i rekordowy poziom aktywów. Aktywa netto funduszy otwartych (wraz z funduszami rynku pieniężnego) zwiększyły się z 7,96 bln euro w końcu 2016 r. do 8,90 bln euro w końcu 2017 r. Bez funduszy rynku pieniężnego, wartość aktywów funduszy mających siedzibę w Europie osiągnęła na koniec ubiegłego roku poziom 7,72 bln euro – to o 13,8% więcej niż rok wcześniej. Napływ netto kapitału do długoterminowych funduszy inwestycyjnych wyniósł 592,5 mld euro, a do funduszy rynku pieniężnego 90,3 mld euro – łącznie zatem do europejskich funduszy trafiło netto 682,8 mld euro. Największym zainteresowaniem cieszyły się fundusze inwestujące w instrumenty o stałym dochodzie (napływ netto kapitału wyniósł aż 287,8 mld euro, podczas gdy w 2016 r. było to tylko 100,2 mld euro). Fundusze akcyjne zostały zasilone kwotą 106,9 mld euro, fundusze alokacji aktywów przyciągnęły netto 134,6 mld euro, a fundusze alternatywne 52,6 mld euro.

Polityka prywatności
Regulamin serwisu