Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

Home / Aktualności - Europa / Niemal 600 mld USD zgromadziły fundusze ETF i instrumenty ETP znajdujące się w obrocie w Europie

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

Niemal 600 mld USD zgromadziły fundusze ETF i instrumenty ETP znajdujące się w obrocie w Europie

Według informacji opublikowanej przez niezależną brytyjską firmę badawczą i konsultingową ETFGI styczeń 2017 r. był 29. z rzędu miesiącem, w którym wartość nabyć tytułów uczestnictwa funduszy ETF (exchange-traded funds) i instrumentów finansowych typu ETP (exchange-traded products) notowanych na europejskich giełdach przewyższyła wartość ich umorzeń (sprzedaży). Saldo to wyniosło +11,03 mld USD (w styczniu 2016 r. było to 3,02 mld USD) – największy udział (7,47 mld USD) miał napływ netto kapitału do produktów akcyjnych (855 mln USD w styczniu ubiegłego roku). Inwestorzy wykazali zbliżone zainteresowanie ETF-ami i instrumentami typu ETP posiadającymi ekspozycję na europejski rynek akcji (+2,75 mld USD), na północnoamerykański rynek akcji (+2,53 mld USD) i na globalny rynek akcji (+2,39 mld USD). Środki finansowe wycofywane były natomiast z instrumentów indeksowych odwzorowujących wyniki indeksów akcji rynków wschodzących (-263 mln USD). Również dwie pozostałe główne kategorie ETF/ETP zanotowały w styczniu dodatni bilans nabyć i umorzeń – w przypadku produktów powiązanych z indeksami rynku długu było to 2,28 mld USD (w styczniu 2016 r. było to 982 mln USD), a w przypadku produktów replikujących indeksy towarowe 846 mln USD (726 mln USD w styczniu ubiegłego roku). Aktywnie zarządzane produkty przyciągnęły 287 mln USD nowego kapitału, podczas gdy w tym samym okresie 2016 r. zanotowały one ujemne saldo w wysokości 310 mln USD. Najskuteczniejszymi podmiotami w pozyskiwaniu nowych środków (w ujęciu netto) okazały się: BlackRock (do jego funduszy ETF iShares napłynęło 3,30 mld USD), State Street Global Advisors (do jego funduszy ETF SPDR napłynęło 1,31 mld USD) i UBS (1,19 mld USD).

W końcu stycznia wartość aktywów zgromadzona w europejskich ETF-ach i ETP wyniosła 598,76 mld USD (w tym 565 mld USD w samych ETF-ach) – to o 26 mld USD (4,5%) więcej niż w grudniu 2016 r. W obrocie na parkietach Starego Kontynentu znajduje się obecnie 2230 instrumentów indeksowych posiadających w sumie 7003 linie notowań, z czego 1569 to fundusze ETF. Są one notowane na 25 giełdach w 21 państwach, a ich providerami jest 57 instytucji finansowych.

Szukaj 

Wykres miesiąca-czerwiec 2020

Wydarzenia

Sonda 113

W jaki sposób głównie inwestujesz w fundusze ETF?

Polityka prywatności
Regulamin serwisu