Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

 •  
 • Piątek, 18.09.2020
  Ireny, Irminy, Stanisława

Home / Aktualności - Europa / Kolejne instrumenty finansowe typu ETN i ETC wyemitowane przez Commerzbank na giełdzie we Frankfurcie

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

Kolejne instrumenty finansowe typu ETN i ETC wyemitowane przez Commerzbank na giełdzie we Frankfurcie

8 grudnia 2011 r. Commerzbank wprowadził na Deutsche Boerse 8 kolejnych instrumentów finansowych typu ETN (exchange-traded note) i osiem kolejnych instrumentów finansowych typu ETC (exchange-traded commodity).

W gronie nowych exchange-traded notes znalazły się instrumenty naśladujące zachowanie indeksów rynku terminowego opartych na kontraktach futures na indeks DAX – DAX-Future (DAXF) (obejmuje 30 największych spółek niemieckich notowanych na parkiecie we Frankfurcie) oraz na kontraktach futures na indeks EURO STOXX 50 – EURO STOXX 50 Index Future (SX5EF) (obejmuje 50 największych firm z krajów należących do strefy euro). Instrumenty te odwzorowują (w ujęciu dziennym) zarówno pozytywne (Long) jak i odwrotne (Short) wyniki ww. indeksów oraz charakteryzują się trzykrotną (3x) lub czterokrotną dźwignią (4x). Poniżej pełna lista nowych ETN-ów wraz z opłatami za zarządzanie (management fee):

 • Coba ETN 3x DAXF Daily Long (0,50%)
 • Coba ETN 4x DAXF Daily Long (0,50%)
 • Coba ETN -3x DAXF Daily Short (0,50%)
 • Coba ETN -4x DAXF Daily Short (0,50%)
 • Coba ETN 3x SX5EF Daily Long (0,35%)
 • Coba ETN 4x SX5EF Daily Long (0,50%)
 • Coba ETN -3x SX5EF Daily Short (0,50%)
 • Coba ETN -4x SX5EF Daily Short (0,50%)

Wśród nowych exchange-traded commodities znalazły się instrumenty umożliwiające partycypację w rynku złota i srebra. Instrumenty te – podobnie jak ww. ETN-y – odwzorowują (także w ujęciu dziennym) zarówno pozytywne (Long) jak i odwrotne (Short) zachowanie cen obu kruszców oraz cechują się trzykrotną (3x) lub czterokrotną dźwignią (4x). Poniżej pełna lista nowych ETCs wraz z opłatami za zarządzanie (management fee):

 • Coba ETC 3x Gold Daily Long (0,75%)
 • Coba ETC 4x Gold Daily Long (0,75%)
 • Coba ETC -3x Gold Daily Short (0,75%)
 • Coba ETC -4x Gold Daily Short (0,75%)
 • Coba ETC 3x Silber Daily Long (0,75%)
 • Coba ETC 4x Silber Daily Long (0,75%)
 • Coba ETC -3x Silber Daily Short (0,75%)
 • Coba ETC -4x Silber Daily Short (0,75%)
Polityka prywatności
Regulamin serwisu