Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

  •  
  • Niedziela, 20.09.2020
    Eustachego, Faustyny, Renaty

Home / Aktualności - Europa / Fundusze ETF na europejskich parkietach - grudzień i cały 2012 r.

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

Fundusze ETF na europejskich parkietach - grudzień i cały 2012 r.

Według danych Europejskiej Federacji Giełd Papierów Wartościowych (Federation of European Securities Exchanges – FESE) oraz Światowej Federacji Giełd Papierów Wartościowych (World Federation of Exchanges – WFE) liczba linii notowań tytułów uczestnictwa funduszy ETF na giełdach papierów wartościowych w Europie (nie jest to równoznaczne z liczbą funduszy ETF znajdujących się w obrocie na europejskich giełdach, gdyż wiele funduszy jest równolegle notowanych na kilku parkietach jednocześnie na zasadzie multi-listingu) zwiększyła się w listopadzie 2012 r. zaledwie o 7 (0,1%) do 5975. Był to najmniejszy wzrost liczby linii notowań tych instrumentów w 2012 roku. W całym ubiegłym roku liczba linii notowań ETF-ów w Europie wzrosła w sumie o 767 (14,7%), podczas gdy w tym samym okresie 2011 roku zanotowano wzrost aż o 985 linii notowań (23,3%).

Największy przyrost netto liczby linii notowań ETF-ów (liczba nowych funduszy wprowadzonych do notowań minus liczba funduszy, których notowania zakończono) odnotowały w minionym miesiącu giełdy w Stuttgarcie (17) i we Frankfurcie (6). Tymczasem w przypadku giełd londyńskiej i mediolańskiej wchodzących w skład London Stock Exchange Group liczba linii notowań ETF-ów zmalała o 7, zaś w przypadku NYSE Euronext (Europe) (parkiety w Paryżu, Brukseli, Amsterdamie i Lizbonie) o 12. W końcu 2012 r. najwięcej tego rodzaju instrumentów finansowych było notowanych na London SE Group (1828), Boerse Stuttgart (1410), Deutsche Boerse (1015), SIX Swiss Exchange (749) oraz NYSE Euronext (Europe) (676).

Według danych FESE oraz WFE (w odniesieniu do LSE Group) obroty tytułami uczestnictwa funduszy ETF na parkietach Starego Kontynentu wyniosły w grudniu 35,5 mld euro, co oznacza spadek wobec poprzedniego miesiąca o 1,6 mld euro (4,2%). Zdecydowanie najaktywniejsi okazali się inwestorzy na giełdach w Londynie i Mediolanie (14,5 mld euro – stanowiło to 40,8 proc. łącznego obrotu tymi instrumentami finansowymi w grudniu). Znaczące obroty zanotowano również na parkietach we Frankfurcie (8,2 mld euro – 23,2%), na SIX Swiss Exchange (5,5 mld euro – 15,5%) i na NYSE Euronext (Europe) (5,3 mld euro – 14,9%). Wartość obrotu trzema ETF-ami na GPW w Warszawie wyniosła w grudniu 2,5 mln euro.

W 2012 roku całkowita wartość obrotu tytułami uczestnictwa funduszy ETF na europejskich parkietach wyniosła 507,7 mld euro – o 206,1 mld euro (28,9%) mniej niż w 2011 roku. Największą wartość obrotów tymi instrumentami finansowymi w minionych 12 miesiącach odnotowano na parkietach w Londynie i Mediolanie (203,1 mld euro – 40,0% obrotów ogółem), na Deutsche Boerse (135,8 mld euro – 26,7%), na NYSE Euronext Europe (72,0 mld euro – 14,2%) i na SIX Swiss Exchange (63,1 mld euro – 12,4%). W 2012 r. obrót tytułami uczestnictwa trzech ETF-ów na GPW w Warszawie wyniósł 53,0 mln euro.

Według danych WFE całkowita liczba transakcji tytułami uczestnictwa funduszy ETF na europejskich parkietach (bez giełdy w Stuttgarcie) wyniosła w grudniu zaledwie 645,0 tys. – aż o 119,3 tys. (15,6%) mniej niż w listopadzie i najmniej w 2012 roku. Największą liczbę transakcji tymi instrumentami finansowymi odnotowano w minionym miesiącu na giełdach w Londynie i Mediolanie (278,0 tys.), na Deutsche Boerse (130,3 tys.) i na NYSE Euronext Europe (110,5 tys.).

W całym 2012 r. na europejskich giełdach zawarto 9,83 mln transakcji tytułami uczestnictwa exchange-traded funds – to o 3,21 mln (24,6%) transakcji mniej niż rok wcześniej. W tym okresie najaktywniejsi byli inwestorzy na London Stock Exchange Group (4,20 mln transakcji), Deutsche Boerse (1,87 mln), NYSE Euronext (Europe) (1,71 mln) oraz SIX Swiss Exchange (0,80 mln).

Polityka prywatności
Regulamin serwisu