Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

Home / Aktualności - Europa / First Trust Global Portfolios wprowadził na londyńską giełdę ETF z ekspozycją na amerykańskie spółki internetowe

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

First Trust Global Portfolios wprowadził na londyńską giełdę ETF z ekspozycją na amerykańskie spółki internetowe

18 czerwca rozpoczął działalność, a 21 czerwca 2018 r. zadebiutował na London Stock Exchange fundusz First Trust Dow Jones Internet UCITS ETF. Celem funduszu jest jak najdokładniejsze odwzorowywanie wyników inwestycyjnych indeksu Dow Jones Internet Composite Index (uruchomionego już w lutym 1999 r.), którego portfel obejmuje 40 największych i najchętniej handlowanych amerykańskich spółek internetowych (15 z sektora handlu internetowego oraz 25 z sektora usług internetowych). Uczestnicy indeksu muszą generować minimum 50% przychodów/sprzedaży z działalności w Internecie. Aby być uczestnikiem indeksu spółka musi mieć co najmniej trzymiesięczną historię notowań. Indeks jest ważony kapitalizacją rynkową z uwzględnieniem free float`u, przy czym maksymalny udział spółki w indeksie jest ograniczony do 10 procent, zaś udział firm o wagach ponad 4,5% jest ograniczony do 45%. Rewizja i rebalansowanie składu odzwierciedlanego przez fundusz indeksu odbywa się co kwartał – w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu.

Dążąc do osiągnięcia założonego celu fundusz stosuje pełną fizyczną replikację indeksu. W momencie uruchomienia największe udziały w portfelu funduszu posiadały walory spółek: Amazon, Alphabet (class A i class C), Facebook, Netflix, salesforce.com i PayPal Holdings. Choć w aktywach funduszu mogą znajdować się spółki o kapitalizacji powyżej 100 mln USD, to w praktyce są w nich obecne głównie firmy o dużej kapitalizacji, o czym świadczy m.in. bardzo wysoka średnia wartość kapitalizacji uczestników indeksu (63,5 mld USD) i wysoka mediana (9,0 mld USD). W ujęciu sektorowym dominują firmy z dwóch branż: technologii informacyjnych (blisko 70%) i produktów luksusowych (nieco ponad 20%).

Tytuły uczestnictwa funduszu są dostępne na LSE w funtach szterlingach i w dolarach amerykańskich. Fundusz reinwestuje wszelkie uzyskane dochody wynikające z posiadania akcji. Wskaźnik kosztów całkowitych (total expense ratio – TER) funduszu w skali roku wynosi 0,55%.

Spółka First Trust Global Portfolios ma nadzieję, że fundusz ten powtórzy ogromny sukces jego odpowiednika funkcjonującego od czerwca 2006 r. na rynku amerykańskim (First Trust Dow Jones Internet Index Fund), który zarządza obecnie aktywami w wysokości ponad 9 mld USD.

Polityka prywatności
Regulamin serwisu