Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

  •  
  • Piątek, 18.09.2020
    Ireny, Irminy, Stanisława

Home / Aktualności - Europa / ESMA i EMA opublikowały odpowiedzi na konsultacje w sprawie zasad dotyczących procesu ustalania benchmarków w UE

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

ESMA i EMA opublikowały odpowiedzi na konsultacje w sprawie zasad dotyczących procesu ustalania benchmarków w UE

20 lutego 2013 r. Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA – European Securities and Markets Authority) oraz Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA – European Banking Authority) opublikowały odpowiedzi otrzymane podczas trwających od 11 stycznia do 15 lutego br. konsultacji w sprawie reguł dotyczących procesu ustalania benchmarków w Unii Europejskiej. Punktem wyjścia był dokument konsultacyjny „Principles for Benchmarks-Setting Processes in the EU”, z którego tekstem można zapoznać się tutaj.

Zasady te zostały zaprojektowane jako pierwszy krok w kierunku określenia formalnych ram nadzoru nad procesem ustalania benchmarków, które mają zostać opracowane przez Unię Europejską; mają one wziąć pod uwagę także inne międzynarodowe wysiłki w tej dziedzinie. Proponowane zasady obejmują ogólne ramy dla procesu ustalania benchmarków, dotyczące m.in. metodologii obliczeń, zarządzania, nadzoru, przejrzystości metodologii, planów awaryjnych, etc. Zawierają one również wytyczne dla firm zaangażowanych w publikowanie danych dotyczących benchmarków, dla administratorów benchmarków, ich agentów obliczeniowych, wydawców oraz użytkowników.

Swoje uwagi dotyczące ww. dokumentu konsultacyjnego przesłało aż 65 podmiotów – w tej grupie znalazły się głównie instytucje sektora bankowego (organizacje zrzeszające banki z poszczególnych państw i same banki), podmioty sektora asset management (instytucje skupiające spółki zarządzające aktywami oraz same spółki), providerzy indeksów, a także operatorzy rynków giełdowych. Zabrakło niestety w tym gronie polskich instytucji.

Z listą instytucji, które przesłały do ESMA i EBA swoje uwagi w sprawie zasad dotyczących procesu ustalania benchmarków, a także z ich konkretnymi uwagami można się zapoznać klikając na poniższy link.

http://www.esma.europa.eu/consultation/Consultation-Principles-Benchmarks-Setting-Processes-EU#responses

Warto jednocześnie przypomnieć, iż 19 lutego zaczęły obowiązywać „Wytyczne dla właściwych organów i spółek zarządzających UCITS. Wytyczne dotyczące funduszy typu ETF i innych kwestii związanych z UCITS” („Guidelines for competent authorities and UCITS management companies. Guidelines on ETFs and other UCITS issues”) (dokument ESMA/2012/832) – weszły one w życie dokładnie dwa miesiące po opublikowaniu oficjalnych tłumaczeń tego dokumentu we wszystkich językach UE, co miało miejsce 18 grudnia 2012 r. (o czym pisaliśmy w tym miejscu).

Polityka prywatności
Regulamin serwisu