Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

  •  
  • Piątek, 18.09.2020
    Ireny, Irminy, Stanisława

Home / Aktualności - Europa / ESMA i EBA opublikowały dokument konsultacyjny w sprawie benchmarków

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

ESMA i EBA opublikowały dokument konsultacyjny w sprawie benchmarków

11 stycznia 2013 r. Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA – European Securities and Markets Authority) oraz Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA – European Banking Authority) opublikowały dokument konsultacyjny "Principles for Benchmarks-Setting Processes in the EU”. Jest to jeden z efektów wspólnej pracy obu europejskich urzędów nadzoru (ESA – European Supervisory Authorities) podjętej w wyniku wykrycia nieprawidłowości w ustalaniu stawek Euribor na rynku europejskim. Proponowane przez ESMA i EBA zasady dotyczące procesu ustalania benchmarków w Unii Europejskiej dotyczą jednak nie tylko benchmarków rynku pieniężnego, ale także wielu innych typów benchmarków – m.in. stawek na rynku międzybankowym, stawek overnight, indeksów swapowych, benchmarków kredytowych, indeksów rynku towarowego, benchmarków walutowych, indeksów rynku obligacji i akcji, indeksów strategii i inwestycyjnych oraz innych benchmarków (np. powiązanych ze strategiami funduszy hedgingowych, czy też takimi parametrami finansowymi jak zmienność, czy korelacja).

Pełny tekst dokumentu konsultacyjnego zawiera poniższy plik, zaś z informacją prasową na temat konsultacji i proponowanych przez ESMA i EBA rozwiązań w zakresie benchmarków można zapoznać się klikając w poniższy link.

2013-12.pdf 259,33 kB

http://www.esma.europa.eu/news/ESMA-and-EBA-take-action-strengthen-Euribor-and-benchmark-rate-setting-processes?t=326&o=home

Termin zakończenia konsultacji to 15 luty 2013 r.

Polityka prywatności
Regulamin serwisu