Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

  •  
  • Niedziela, 20.09.2020
    Eustachego, Faustyny, Renaty

Home / Aktualności - Europa / Deutsche Boerse przejęło pełną kontrolę nad spółkami indeksowymi STOXX i Indexium

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

Deutsche Boerse przejęło pełną kontrolę nad spółkami indeksowymi STOXX i Indexium

W dniu dzisiejszym Deutsche Boerse (właściciel giełdy we Frankfurcie) zawarło wiążące porozumienie z SIX – właścicielem giełdy w Zurychu (SIX Swiss Exchange) – w sprawie zakupu udziałów w spółkach STOXX AG i Indexium AG zajmujących się tworzeniem indeksów. Obie firmy funkcjonowały jako wspólne przedsięwzięcie (joint venture) Deutsche Boerse i SIX odpowiednio od 1998 r. i 2010 r. W końcu czerwca br. Deutsche Boerse złożyło ofertę nabycia udziałów będących w posiadaniu SIX – 49,9% w STOXX AG i 50,1% w Indexium AG. Wartość transakcji to 650 mln CHF (679 mln USD). Transakcja, której sfinalizowanie jest przewidziane 31 lipca, daje Deutsche Boerse wyłączną kontrolę nad obiema spółkami indeksowymi, a dzięki temu m.in. nad najważniejszym indeksem rynku akcji dużych spółek w strefie euro – Euro Stoxx 50. Według Stoxx w końcu czerwca br. wartość aktywów funduszy ETF odwzorowujących ten indeks wynosiła 35,3 mld euro (39 mld USD) (drugie miejsce w tym zestawieniu zajmuje indeks DAX – jego wyniki naśladują ETF-y o aktywach wartych 17,4 mld euro). Transakcja zostanie tymczasowo sfinansowana gotówką i poprzez commercial papers (krótkoterminowe papiery dłużne). W celu finansowania długoterminowego Deutsche Boerse zamierza wyemitować obligacje hybrydowe.

SIX zachowało kontrolę nad wszystkimi indeksami szwajcarskiego rynku akcji, w tym dwoma najważniejszymi: SMI (Swiss Marekt Index) obejmującym blue chipy oraz SPI (Swiss Performance Index) – indeksem szerokiego rynku. Zdaniem Stefana Madera – CFO w SIX – sprzedaż udziałów w spółkach indeksowych pozwoli SIX nadal skoncentrować się na podstawowej działalności.

Spółka STOXX – według danych ETFGI – była w końcu I kwartału 2015 r. drugim w Europie dostawcą indeksów (index provider) dla emitentów funduszy ETF i instrumentów typu ETP. W końcu marca w produktach indeksowych powiązanych z indeksami STOXX ulokowanych było 105 mld USD, co dawało tej spółce drugie miejsce na rynku europejskim, za MSCI (119 mld USD).

Polityka prywatności
Regulamin serwisu