Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

  •  
  • Niedziela, 20.09.2020
    Eustachego, Faustyny, Renaty

Home / Aktualności - Europa / Brytyjskie firmy zarządzające aktywami zapłaciły 34 mln GBP odszkodowania za ukryte indeksowanie

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

Brytyjskie firmy zarządzające aktywami zapłaciły 34 mln GBP odszkodowania za ukryte indeksowanie

Financial Conduct Authority – brytyjski urząd nadzoru nad rynkiem finansowym – od dłuższego czasu analizuje zjawisko ukrytego indeksowania na brytyjskim rynku funduszy inwestycyjnych. Choć z opublikowanego w kwietniu 2016 roku przeglądu tematycznego „Spełnianie oczekiwań inwestorów” (Meeting investors` expectations), który m.in. miał za zadanie ocenić, czy firmy asset management zarządzają funduszami inwestycyjnymi tak jak deklarują i w jaki sposób monitorują one właściwą dystrybucję swoich funduszy, wynikało, iż większość inwestowała środki klientów zgodnie z deklarowaną strategią, to jednak niektóre nie były fair wobec inwestorów. W szczególności część przeanalizowanych przez FCA funduszy okazało się tzw. ukrytymi indeksatorami (closet trackers) lub funduszami, które w sposób niejawny stosują określone ograniczenia (closet constrained funds).

Prace nad tym zagadnieniem były kontynuowane przy wykorzystaniu zarówno analiz ilościowych jak i jakościowych. Do końca 2017 r. FCA dokonała przeglądu 84 funduszy inwestycyjnych – w tym gronie znalazły się zarówno fundusze akcyjne, o stałym dochodzie oraz inwestujące w różne aktywa (multi-asset), które potencjalnie mogły należeć do jednej z dwóch ww. kategorii. W ramach stałego nadzoru nad funduszami brytyjski nadzór wciąż analizuje te rodzaje funduszy, aby osiągnąć przekonanie, że są one w odpowiedni sposób zarządzane i mają właściwe ujawnienia (disclosures).

Spośród wszystkich przeanalizowanych funduszy, 20 w sposób odpowiedni opisywało, w jaki sposób zarządzają pieniędzmi inwestorów. Spośród pozostałych 64 funduszy FCA współpracuje z firmami zarządzającymi 42 z nich. 22 fundusze już dokonały niezbędnych poprawek. Często te zmiany w zakresie ujawnień nie były istotne i wymagały jedynie wyjaśnienia. Ogólnie rzecz biorąc funduszom i inwestorom zostały wypłacone odszkodowania w wysokości 34 mln GBP. Odrębnie trwa dochodzenie w sprawie egzekucji przeciwko jednej z firm.

Jak podsumowuje FCA, dzięki nadzorowi nad firmami zarządzającymi funduszami inwestycyjnymi zostały zmniejszone szkody i potencjalne szkody dla inwestorów. Spółki, z którymi współpracował brytyjski urząd nadzoru nad rynkiem finansowym podjęły już odpowiednie kroki w celu zapewnienia, że ujawnienia są lub będą bardziej przejrzyste.

Polityka prywatności
Regulamin serwisu