Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

Home / Aktualności - Europa / BlackRock wprowadził na giełdy w Londynie i Frankfurcie dwa dywidendowe ETF-y

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

BlackRock wprowadził na giełdy w Londynie i Frankfurcie dwa dywidendowe ETF-y

14 lipca 2017 r. na giełdzie w Londynie, a 21 lipca 2017 r. we Frankfurcie (Xetra) zadebiutowały dwa nowe fundusze ETF iShares zorientowane na spółki, które konsekwentnie generują dochody w postaci dywidend.

Celem inwestycyjnym funduszu iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF jest dążenie do jak najdokładniejszego odwzorowania wyników indeksu MSCI World High Dividend Yield Index przy zastosowaniu pełnej replikacji fizycznej. Portfel tego indeksu obejmuje akcje spółek o dużej i średniej kapitalizacji z całego świata, które charakteryzują się lepszymi parametrami jakościowymi (odnośnie dochodu pochodzącego z dywidendy oraz kondycji finansowej) w stosunku do szerokiego globalnego rynku akcji. W przypadku dywidendy, w indeksie mogą znaleźć się tylko te spółki, których stopa dywidendy (dividend yield) jest o co najmniej 30% wyższa od średniej dla całego świata. Następnie walory te są oceniane pod kątem jakości ich dochodów, co ma zapewnić, że dywidendy przez nie wypłacane są zarówno zrównoważone, jak i trwałe w czasie. MSCI World High Dividend Yield Index jest ważony kapitalizacją rynkową spółek i rebalansowany dwukrotnie w ciągu roku – w maju i listopadzie. Maksymalny udział akcji jednego emitenta w portfelu indeksu wynosi 5%. W ujęciu geograficznym największy udział w aktywach funduszu mają spółki amerykańskie, szwajcarskie i brytyjskie. Pod względem sektorowym dominują akcje firm z branż tradycyjnie uznawanych za płacące wysokie dywidendy, tj. z sektora podstawowych dóbr konsumpcyjnych, mniej podatnych na cykle koniunkturalne (consumer staples), sektora opieki zdrowotnej i sektora finansowego. Fundusz wypłaca dwa razy do roku dywidendę. Jego walutą bazową jest dolar amerykański, natomiast tytuły uczestnictwa są notowane w dolarach i funtach na London Stock Exchange oraz w euro na Xetra. Wskaźnik kosztów całkowitych (total expense ratio – TER) wynosi 0,38% w skali roku.

Fundusz iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF stara się jak najprecyzyjniej naśladować wyniki inwestycyjne indeksu MSCI Europe High Dividend Yield 4% Issuer Capped Index poprzez niepełną replikację fizyczną (zoptymalizowaną). Portfel tego indeksu obejmuje akcje europejskich spółek o dużej i średniej kapitalizacji, które – analogicznie jak w przypadku wcześniej opisywanego ETF-a – charakteryzują się lepszymi parametrami jakościowymi w stosunku do szerokiego europejskiego rynku akcji. W przypadku dywidendy, w indeksie mogą znaleźć się tylko te spółki, których stopa dywidendy (dividend yield) jest o co najmniej 30% wyższa od średniej dla Europy. Następnie walory te są oceniane pod kątem jakości ich dochodów, co ma zapewnić, że dywidendy przez nie wypłacane są zarówno zrównoważone, jak i trwałe w czasie. MSCI Europe High Dividend Yield 4% Issuer Capped Index jest ważony kapitalizacją rynkową spółek i rebalansowany dwukrotnie w ciągu roku. Maksymalny udział akcji jednego emitenta w portfelu indeksu wynosi 4%. W ujęciu geograficznym największy udział w aktywach funduszu mają spółki brytyjskie, francuskie, niemieckie i szwajcarskie. Pod względem branżowym dominują akcje firm z sektora finansowego, sektora dóbr konsumpcyjnych wyższego rzędu, bardziej podatnych na cykle koniunkturalne (consumer discretionary) i sektora usług użyteczności publicznej. Fundusz wypłaca dywidendę dwa razy w roku. Jego walutą bazową jest euro, natomiast tytuły uczestnictwa są notowane w euro i funtach na London Stock Exchange oraz w euro na Xetra. Wskaźnik kosztów całkowitych (total expense ratio – TER) wynosi 0,28% w skali roku.

Oba fundusze uzupełniają europejską ofertę spółki BlackRock w zakresie ETF-ów typu Quality Dividend, która dotychczas obejmowała tylko uruchomiony w czerwcu 2014 r. fundusz iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF (jego tytuły uczestnictwa są notowane na parkietach we Frankfurcie (w euro), w Londynie (w dolarach i funtach) oraz w Zurychu (w dolarach)).

Szukaj 

Wykres miesiąca-październik 2018

Wydarzenia

ETF Forum 2018 we Frankfurcie

Fixed Income Forum w Londynie

Sonda 93

Jaka powinna być maksymalna stawka opłaty za zarządzanie funduszami inwestycyjnymi w Polsce?

Polityka prywatności
Regulamin serwisu