Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

Home / Aktualności - Europa / 74 lewarowane i odwrotne lewarowane ETPs Societe Generale na londyńskim parkiecie

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

74 lewarowane i odwrotne lewarowane ETPs Societe Generale na londyńskim parkiecie

Societe Generale wprowadził do notowań na London Stock Exchange (LSE) 74 nowe instrumenty finansowe typu ETP (exchange-traded product), których zadaniem jest zapewnienie wyrafinowanym inwestorom (głównie instytucjonalnym) lewarowanej i odwrotnej lewarowanej ekspozycji – w ujęciu dziennym – na wybrane towary, pary walutowe i indeksy rynku akcji.

38 instrumentów typu ETP opartych na towarach naśladuje zmiany cen gazu ziemnego, ropy WTI, miedzi, srebra i złota. Dla każdego z ww. surowców umożliwiają one osiągnięcie w skali dziennej dwukrotnej (2x), trzykrotnej (3x), a nawet pięciokrotnej dźwigni (5x), zarówno na długo (daily long), jak i na krótko (daily short). Większość z nich jest notowana w dolarach amerykańskich, choć instrumenty z pięciokrotną dźwignią są także notowane w funtach szterlingach. Pełna lista tego rodzaju ETPs jest dostępna poniżej:

 • SG Natural Gas X5 Daily Long (SG20 LN)
 • Sg Natural Gas X5 Daily Short (SG21 LN)
 • Sg Natural Gas X2 Daily Long (SG22 LN)
 • SG Natural Gas X2 Daily Short (SG23 LN)
 • SG Natural Gas X3 Daily Long (SG24 LN)
 • SG Natural Gas X3 Daily Short (SG25 LN)
 • SG Natural Gas X5 Daily Long (SG26 LN)
 • SG Natural Gas X5 Daily Short (SG27 LN)
 • SG WTI X5 Daily Long (Sg28 LN)
 • SG WTI X5 Daily Short (SG29 LN)
 • SG WTI X2 Daily Long (SG30 LN)
 • SG WTI X2 Daily Short (SG31 LN)
 • SG WTI X3 Daily Long (SG32 LN)
 • SG WTI X3 Daily Short (SG33 LN)
 • SG WTI X5 Daily Long (SG34 LN)
 • SG WTI X5 Daily Short (SG35 LN)
 • SG Copper X2 Daily Long (SG36 LN)
 • SG Copper X2 Daily Short (SG37 LN)
 • SG Copper X3 Daily Long (SG38 LN)
 • SG Copper X3 Daily Short (SG39 LN)
 • SG Copper X5 Daily Long (SG40 LN)
 • SG Copper X5 Daily Short (SG41 LN)
 • SG Gold X5 Daily Long (SG42 LN)
 • SG Gold X5 Daily Short (SG43 LN)
 • SG Gold X2 Daily Long (SG44 LN)
 • SG Gold X2 Daily Short (SG45 LN)
 • SG Gold X3 Daily Long (SG46 LN)
 • SG Gold X3 Daily Short (SG47 LN)
 • SG Gold X5 Daily Long (SG48 LN)
 • SG Gold X5 Daily Short (SG49 LN)
 • SG Silver X5 Daily Long (SG50 LN)
 • SG Silver X5 Daily Short (SG51 LN)
 • SG Silver X2 Daily Long (SG52 LN)
 • SG Silver X2 Daily Short (SG53 LN)
 • SG Silver X3 Daily Long (SG54 LN)
 • SG Silver X3 Daily Short (SG55 LN)
 • SG Silver X5 Daily Long (SG56 LN)
 • SG Silver X5 Daily Short (SG57 LN)

12 instrumentów finansowych powiązanych z rynkiem walutowym dąży do odwzorowywania dziennych zmian cen (w formie lewarowanej i odwrotnej lewarowanej – 3x i 5x) trzech walut – euro, funta szterlinga i jena – wobec dolara amerykańskiego. Są one handlowane na LSE w dolarach amerykańskich. Poniżej lista oferowanych przez Societe Generale tego typu instrumentów:

 • SG EURUSD X3 Daily Long (SG58 LN)
 • SG EURUSD X3 Daily Short (SG59 LN)
 • SG EURUSD X5 Daily Long (SG60 LN)
 • SG EURUSD X5 Daily Short (SG61 LN)
 • SG GBPUSD X3 Daily Long (SG62 LN)
 • SG GBPUSD X3 Daily Short (SG63 LN)
 • SG GBPUSD X5 Daily Long (SG64 LN)
 • SG GBPUSD X5 Daily Short (SG65 LN)
 • SG JPYUSD X3 Daily Long (SG66 LN)
 • SG JPYUSD X3 Daily Short (SG67 LN)
 • SG JPYUSD X5 Daily Long (SG68 LN)
 • SG JPYUSD X5 Daily Short (SG69 LN)
 • SG Euro Stoxx X3 Daily Long (SG70 LN)
 • SG Euro Stoxx X3 Daily Short (SG71 LN)
 • SG Euro Stoxx X5 Daily Long (SG72 LN)
 • SG Euro Stoxx X5 Daily Short (SG73 LN)
 • SG Euro Stoxx X5 Daily Long (SG74 LN)
 • SG Euro Stoxx X5 Daily Short (SG75 LN)

Pozostałe 24 ETPs oferują dzienną, lewarowaną lub odwrotną lewarowaną, ekspozycję (2x, 3x i 5x) na trzy bardzo popularne indeksy rynku akcji: FTSE 100, DAX i S&P 500. Są one dostępne w trzech walutach: dolarze amerykańskim, funcie szterlingu oraz w euro (w zależności od indeksu). Oto lista tych instrumentów finansowych:

 • SG Dax X5 Daily Long (SG76 LN)
 • SG Dax X5 Daily Short (SG77 LN)
 • SG Dax X3 Daily Long (SG78 LN)
 • SG Dax X3 Daily Short (SG79 LN)
 • SG Dax X5 Daily Long (SG80 LN)
 • SG Dax X5 Daily Short (SG81 LN)
 • SG FTSE X2 Daily Long (SG82 LN)
 • SG FTSE X2 Daily Short (SG83 LN)
 • SG FTSE X3 Daily Long (SG84 LN)
 • SG FTSE X3 Daily Short (SG85 LN)
 • SG FTSE X5 Daily Long (SG86 LN)
 • SG FTSE X5 Daily Short (SG87 LN)
 • SG S&P X5 Daily Long (SG88 LN)
 • SG S&P X5 Daily Short (SG89 LN)
 • SG S&P X3 Daily Long (SG90 LN)
 • SG S&P X3 Daily Short (SG91 LN)
 • SG S&P X5 Daily Long (SG92 LN)
 • SG S&P X5 Daily Short (SG93 LN)

Tak szeroki wachlarz nowych instrumentów Societe Generale stanowić ma konkurencję wobec dotychczas dostępnych na giełdzie w Londynie instrumentów typu ETP znajdujących się w ofercie WisdomTree (Boost ETPs) oraz ETF Securities (ta ostatnia spółka została niedawno przejęta przez WisdomTree).

Polityka prywatności
Regulamin serwisu