Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

 •  
 • Piątek, 18.09.2020
  Ireny, Irminy, Stanisława

Home / Aktualności - Europa / 20 nowych ETN-ów Commerzbanku na Deutsche Boerse

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

20 nowych ETN-ów Commerzbanku na Deutsche Boerse

27 grudnia 2011 r. na giełdzie we Frankfurcie zadebiutowało 20 instrumentów finansowych typu ETN (exchange-traded note) wyemitowanych przez Commerzbank (funkcjonują one pod nazwą Coba). Wśród nich znalazły się instrumenty powiązane z indeksami obejmującymi kontrakty futures na indeksy akcyjne MDAX (indeks ten skupia średniej wielkości niemieckie firmy notowane na Deutsche Boerse) – MDAXF i TecDAX (indeks ten grupuje czołowe niemieckie spółki publiczne z segmentu zaawansowanych technologii) – TECDAXF oraz z kontraktami futures na długoterminowe obligacje rządu niemieckiego (Euro-Bund Futures) – BUNDF i kontraktami futures na krótkoterminowe obligacje rządu niemieckiego (Euro-Schatz Futures) – SCHATZF. W przypadku instrumentów powiązanych z kontraktami indeksowymi mamy do czynienia z odwzorowywaniem (w ujęciu dziennym) zarówno pozytywnych (Long) jak i odwrotnych (Short) wyników ww. indeksów oraz z trzykrotną (3x) lub czterokrotną dźwignią (4x). Z kolei w przypadku instrumentów powiązanych z kontraktami na obligacje oferta Commerzbanku obejmuje produkty odzwierciedlające tak pozytywne (Long) jak i odwrotne (Short) wyniki inwestycyjne tych kontraktów, przy zastosowaniu pięciokrotnej (5x), dziesięciokrotnej (10x) i piętnastokrotnej (15x) dźwigni. Poniżej lista nowych instrumentów typu ETN wprowadzonych na parkiet we Frankfurcie:

 • Coba ETN 3x MDAXF Daily Long
 • Coba ETN 4x MDAXF Daily Long
 • Coba ETN -3x MDAXF Daily Short
 • Coba ETN -4x MDAXF Daily Short
 • Coba ETN 3x TECDAXF Daily Long
 • Coba ETN 4x TECDAXF Daily Long
 • Coba ETN -3x TECDAXF Daily Short
 • Coba ETN -4x TECDAXF Daily Short
 • Coba ETN 5x BUNDF Daily Long
 • Coba ETN 10x BUNDF Daily Long
 • Coba ETN 15x BUNDF Daily Long
 • Coba ETN -5x BUNDF Daily Short
 • Coba ETN -10x BUNDF Daily Short
 • Coba ETN -15x BUNDF Daily Short
 • Coba ETN 5x SCHATZF Daily Long
 • Coba ETN 10x SCHATZF Daily Long
 • Coba ETN 15x SCHATZF Daily Long
 • Coba ETN -5x SCHATZF Daily Short
 • Coba ETN -10x SCHATZF Daily Short
 • Coba ETN -15x SCHATZF Daily Short

Opłata za zarządzanie we wszystkich ww. instrumentach finansowych wynosi 0,50%.

Polityka prywatności
Regulamin serwisu