Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

Home / Aktualności - Europa / 10 lat handlu exchange-traded commodities (ETCs) na platformie Xetra

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

10 lat handlu exchange-traded commodities (ETCs) na platformie Xetra

Exchange-traded commodities (ETCs) – dłużne instrumenty finansowe oferujące ekspozycję na rynek towarowy dążące do odwzorowania cen albo pojedynczych surowców (najczęściej występujących w fizycznej postaci – głównie metali szlachetnych), albo notowań subindeksów określonego segmentu rynku towarowego lub indeksów całego rynku towarowego – znajdują się w obrocie na platformie transakcyjnej Xetra obsługiwanej przez Deutsche Boerse już od 10 lat. Instrumenty te pozwalają na giełdowy handel konkretnymi towarami lub indeksami towarowymi w sposób płynny i efektywny kosztowo.

ETCs uzupełniają szeroki zakres możliwości inwestycyjnych oferowanych przez fundusze typu ETF. Nie jest możliwym bowiem śledzenie cen poszczególnych towarów poprzez ETF-y, gdyż ich portfel inwestycyjny – zgodnie z unijną dyrektywą UCITS – musi być w odpowiedni sposób zdywersyfikowany przez cały czas ich funkcjonowania. Instrumenty typu ETCs wypełniają tę lukę, ponieważ są one emitowane nie jako fundusze inwestycyjne, ale jako dłużne papiery wartościowe, a zatem mogą replikować ceny jednego towaru. Ich emitenci na ogół zabezpieczają je poprzez fizyczne deponowanie towarów w skarbcach lub poprzez ustanawianie zabezpieczenia.

Obecnie na Xetra dostępne są 202 instrumenty typu ETCs siedmiu emitentów (m.in. Commerzbank, Deutsche Asset Management, Deutsche Boerse Commodities, ETF Securities (UK) i Source), a zgromadzone w nich aktywa wynoszą 25,5 mld euro. Dla każdego produktu istnieje przynajmniej jeden wyznaczony animator (designated sponsor) (jest nim bank lub dom maklerski), którego zadaniem jest zapewnienie dostatecznej płynności obrotu.

Obecnie Xetra oferuje handel ww. instrumentami finansowymi w czterech klasach (kategoriach) aktywów towarowych: metali szlachetnych, metali przemysłowych, surowców energetycznych i towarów rolnych. Inwestorzy mogą wybierać sposób szerokiej gamy produktów w ramach ww. kategorii aktywów. Kategoria metali przemysłowych obejmuje aluminium, miedź, nikiel, cynę i cynk. Kategoria metali szlachetnych obejmuje złoto, srebro, platynę i pallad. Kategoria surowców energetycznych obejmuje ropę naftową, olej opałowy, benzynę i gaz ziemny. Kategoria towarów rolnych obejmuje pszenicę, cukier, kukurydzę, soję, kawę, bawełnę, olej sojowy i żywiec wołowy.

Najpopularniejszymi instrumentami typu ETC na Xetra (biorąc pod uwagę wartość obrotu) w okresie od stycznia do listopada 2016 r. były:

  1. Xetra-Gold (2,47 mld euro)
  2. db Physical Gold Euro Hedged ETC (570,51 mln euro)
  3. Source Physical Gold ETC (526,18 mln euro)
  4. db Physical Gold ETC (272,55 mln euro)
  5. ETFS Physical Gold (256,80 mln euro)
Polityka prywatności
Regulamin serwisu