Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

   

Analizy i komentarze

Fundusze indeksowe stanowią obecnie niewielką część europejskiego rynku funduszy, ale ich rola wzrasta.

więcej...

Systematycznie rośnie znaczenie pasywnie zarządzanych funduszy dłużnych w Stanach Zjednoczonych.

więcej...

Inwestorzy potrafią liczyć. Jeśli nie teraz, to wkrótce porównają choćby wyniki i koszty aktywnie oraz pasywnie zarządzanych produktów.

więcej...

Ukryte indeksowanie występuje – z różną intensywnością – w wielu europejskich krajach i naraża inwestorów na poważne straty.

więcej...
Polityka prywatności
Regulamin serwisu