Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

   

Analizy i komentarze

Portfele polskich spółek indeksowane fundamentalnie przynosiły w latach 2002-2015 historycznie wyższe stopy zwrotu aniżeli klasyczny portfel ważony kapitalizacją, choć różnice nie były istotne statystycznie.

więcej...

W 2015 roku wskaźniki kosztów w amerykańskich funduszach akcyjnych, hybrydowych i obligacji spadły do najniższego poziomu od przynajmniej 20 lat.

więcej...

W artykule dokonana została ocena stopnia aktywnego podejścia do zarządzania portfelem przez fundusze akcji uniwersalnych rynku krajowego.

więcej...

Aktywa funduszu Lyxor WIG20 UCITS ETF oscylują między 50 a 80 mln zł.

więcej...
Polityka prywatności
Regulamin serwisu