Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

   

Analizy i komentarze

Inwestorzy potrafią liczyć. Jeśli nie teraz, to wkrótce porównają choćby wyniki i koszty aktywnie oraz pasywnie zarządzanych produktów.

więcej...

Rosnące znaczenie pasywnego zarządzania portfelem inwestycyjnym jest jednąz najważniejszych tendencji na międzynarodowym rynku finansowym w dwóch ostatnich dekadach.

więcej...

W pierwszym półroczu 2016 r. na amerykańskim rynku pojawiło się wiele nowych tematycznych funduszy ETF.

więcej...

Portfele polskich spółek indeksowane fundamentalnie przynosiły w latach 2002-2015 historycznie wyższe stopy zwrotu aniżeli klasyczny portfel ważony kapitalizacją, choć różnice nie były istotne statystycznie.

więcej...
Polityka prywatności
Regulamin serwisu