Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

   

Analizy i komentarze

W artykule dokonana została ocena stopnia aktywnego podejścia do zarządzania portfelem przez fundusze akcji uniwersalnych rynku krajowego.

więcej...

Aktywa funduszu Lyxor WIG20 UCITS ETF oscylują między 50 a 80 mln zł.

więcej...

W ciągu 5 lat obecności funduszu Lyxor WIG20 UCITS ETF na GPW w Warszawie przeprowadzono prawie 36 tys. transakcji jego tytułami uczestnictwa.

więcej...

W obrocie na rynkach giełdowych na świecie znajdują się cztery fundusze ETF oferujące wyłączną ekspozycję na polski rynek akcji.

więcej...
Polityka prywatności
Regulamin serwisu