Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

   

Analizy i komentarze

Lewarowane fundusze ETF mają za zadanie odzwierciedlać L-krotność stopy zwrotu z instrumentu bazowego w danym okresie (zwykle dziennym).

więcej...

Przy korzystaniu z indeksu jako punktu odniesienia dla wyników inwestycyjnych, ważne jest wybranie jego odpowiedniego typu.

więcej...

Nakładem Wydawnictwa Difin ukazała się książka Tomasza Miziołka i Artura A. Trzebińskiego „Rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce”.

więcej...

Wywiad w "Parkiecie" z Tomaszem Miziołkiem na temat pasywnie zarządzanych funduszy inwestycyjnych.

więcej...
Polityka prywatności
Regulamin serwisu